CHƯƠNG TRÌNH GIẢM BÉO

CÓ GÌ TRONG NÓ DÀNH CHO BẠN
Nếu bạn đang muốn giảm lượng mỡ thừa trên cơ thể, thì Chương trình Giảm béo STEEL đã được chứng minh là có thể giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu đó.
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Đốt cháy calo thông qua 10-12 rep mà không cần phải tập luyện trên máy tập cardio. Học hỏi và cải thiện về kỹ thuật và tiến độ của 3 bài nâng lớn của bạn: Squat, Bench & Deadlift.
THỜI GIAN: 8 tuần

Ma trận huấn luyện

MONTUEWEDTHURFRISATSUN
Day 1OFFDay 2OFFDay 3ConditioningOFF
Day 1OFFDay 2OFFDay 3ConditioningOFF
Day 1OFFDay 2OFFDay 3ConditioningOFF
Day 1OFFDay 2OFFDay 3ConditioningOFF

Chương trình đào tạo

DAY 1SetsRepsTempoRest
A1. Squat - High Bar46-8311090s
A2. Pulldown - Seated - Close - Neutral410-1231X060s
B1. Deadlift - Romanian - DB410-12311160s
B2. Press - 35 Degree - DB - Neutral 310-12311145s
C1. Facepull312-1520X045s
C2. Lateral Raise312-15201030s
D. Battle Rope330s201030s
Day 2SetsRepsTempoRest
A1. Bench Press - Flat - Barbell46-8311160s
A2. Row - Chest Supported410-123110
60s
B1. Bulgarian Split Squat410-12301060s
B2. Leg curl410-123010
60s
C1. Hammer Curls
312-1530X045s
C2. Tricep Extension - Overhead - Cable310-1230X045s
D. (Weighted) Plank330s-60sXXXX30s
Day 3SetsRepsTempoRest
A1. Trapbar Deadlift46-8111090s
A2. Overhead Press - Seated410-12301060s
B1. Leg Press - Narrow410-12311160s
B2. Row - Cable - Wifde grip410-12311145s
C1. Inverted Row312-15212145s
C2. Back Extension312-15201030s
D. Farmer's Carry32XXXX30s
ConditioningSetsRepsTempoRest
A. Battle Rope Slam
3-415111090s
B. Box Jump
3-48-10
301060s
C. Side Med Ball Slam
3-415e311160s
D. Walking Lunges
3-410e311145s
E. Suitcase Carry
3-42-3 roundXXXX45s
D. Lying bicycle
3-420e201030s