CHƯƠNG TRÌNH HYPERTROPHY

CÓ GÌ TRONG NÓ DÀNH CHO BẠN
Nếu bạn đang muốn giảm lượng mỡ thừa trên cơ thể, thì Chương trình Giảm béo STEEL đã được chứng minh là có thể giúp nhiều khách hàng đạt được mục tiêu đó.
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Đốt cháy calo thông qua 10-12 rep mà không cần phải tập luyện trên máy tập cardio. Học hỏi và cải thiện về kỹ thuật và tiến độ của 3 bài nâng lớn của bạn: Squat, Bench & Deadlift.
THỜI GIAN: 8 tuần

Ma trận huấn luyện

MONDAYTUEDAYWEDNESDAYTHURDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
Full body 1OffFullbody 2OffFullbody 3OffOff
Full body 1OffFullbody 2OffFullbody 3OffOff
Full body 1OffFullbody 2OffFullbody 3OffOff
Full body 1OffFullbody 2OffFullbody 3OffOff

Chương trình đào tạo

Full Body 1SetsRepsTempoRest
A1. Back Squat
38-10311190s
A2. Leg Curl
38-10301160s
B1. Standing Dumbbell Press
310-12301060s
B2. V-grip Lat Pulldown
310-12301160s
C. Facepull
312-15301160s
D. Farmer's Walk
32XXXX60s
Fullbody 2SetsRepsTempoRest
A1. Low Incline Dumbbell Press
38-10311160s
A2. Weighted Back Extension
38-10211260s
B1. Chest-supported Dumbbell Row
310-12311160s
B2. Dumbbell Step up
310-12211160s
C. Standing Calf Raise
315-20211260s
D. Kettlebell Swing
320XXXX60s
Fullbody 3SetsRepsTempoRest
A1. Deadlift
38-10301090s
A2. Weighted Dip
38-10311160s
B1. Chin Up
310-12211160s
B2. Upright Row
310-12211160s
C. Hammer Curl
312-15211260s
D. Battle Rope
320
XXXX60s